พิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

                        ตัวแทนผู้บรหาร ตัวแทนครู วางพวงมาลัยข้อพระกร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ