พิธีรับมอบศาลาอเนกประสงค์ “ศาลาอิ่มสุข”

พิธีรับมอบศาลาอเนกประสงค์ "ศาลาอิ่มสุข"

         ศาลาอเนกประสงค์ “ศาลาอิ่มสุข” จากคุณสาครทิพย์ หลงรอดกรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ไอ เอ็น ออดิตเตอร์จำกัดและศิษย์เก่าบ้านลาดวิทยารุ่น 19