ผอ.สพม.10 ตรวจเยี่ยม

ผอ.สพม.10 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

             ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.10 และศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา