ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2563

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา

ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
       ระดับ ม.1 วัดใหม่ประเสริฐ
       ระดับ ม.2 วัดลาดศรัทราฯ
       ระดับ ม.3 วัดโพธิ์กรุ
       ระดับ ม.4 วัดป่าแป้น
       ระดับ ม.5 วัดเกาะแก้ว
       ระดับ ม.6 วัดม่วงงาม